Måste man ha stödben i bakkant?

Nej, det är bara en estetisk fråga eftersom vi alltid rekommenderar att skåpen reglas i vägg.