Vår historia

Dåtid, Nutid – och Framtid

Vi på Vedum talar gärna om vår historia. Inte för att vi lever i det förflutna, utan för att den spelar en så stor roll för vilka vi är i dag. Det handlar om tryggheten i att veta vad vi står för och vilka värderingar vi har, men också om den förmåga till förnyelse som växer ur vetskapen om att vi står på en stadig grund. För oss är kopplingen mellan dåtid och nutid levande på självklart sätt. Vi hämtar dagligen kraft från det vi gjort och kan för att fortsätta utvecklas och bli ett ännu starkare företag i framtiden.

Viktiga årtal i Vedums historia

• 1919 – företaget grundas av snickaren Viktor Lindberg. 
• 1935 – verksamheten specialiseras successivt mot kök och garderober. 
• 1958 – ny fabrik och moderniserad produktion. 
• 1981 – företaget datoriseras och blir mer marknadsinriktat. 
• 1987 – badrumstillverkningen startar i Vedum. 
• 1989 – utställningen i Kvarnen invigs. 
• 1997 – exporten till Norge skjuter fart. 
• 2005 – en ny generation tar över familjeföretaget.
• 2009 – först i Sverige med att Svanenmärka en hel badrumsserie.
• 2013 – vinner det internationella designpriset red dot design award.​
• 2015 – byte av logotype och invigning av ny stor lagerlokal.
• 2017 – badrumsserien Mezzo, designad för Vedum av Jesper Ståhl fick pris som ”årets badrum av
             Elle Decoration Swedish Design Awards. 
• 2018 – Vedum blir utsedd 2018 års superföretag av Bisnode och Veckans Affärer.
• 2019 – Vi firar 100 år!

 

”Sådant folk behöver” 

1919-1935
Vedum startades 1919 av snickaren Viktor Lindberg. Då hette företaget Vedums snickerifabrik, men i folkmun var det länge ”Snecken” eller ”Lindbergs” som gällde. Affärsidén var enkel: man skulle tillverka ”sådant folk behöver”, och i någon mening är det väl det vi fortsätter med ännu i dag. Viktor Lindberg var en duktig och driftig man och fick snabbt mycket att göra. Ofta fick sönerna Eskil, Folke och Paul också rycka in i verksamheten. Bara några år efter starten var det dags att flytta till en ny fabrik – som inte bara var en fabrik. I ena änden av byggnaden bodde familjen Lindberg, i andra änden låg byns biograf. Under trettiotalet var det byggrusch i Sverige och företaget fortsatte att växa. En ännu större fabrik byggdes för att verksamheten skulle få plats – och för att biopubliken skulle slippa bli störda av det ihärdiga hamrandet på ”Snecken”.

Specialisering och modernisering

1935-1979
I mitten av 1930-talet började tillverkningen successivt specialiseras mot kök och garderober. Under kriget var nybyggnationen i Sverige liten, men 1941 levererade vi i kök till det enda bostadsbygget i Göteborg. Det var 17 kök och 7 pentryn – alltihop sålt för 3 588 kronor.  Under perioden var det också dags för det första generationsskiftet på Vedum. Viktors söner Paul, Folke och Eskil tog över företaget 1950 och 1958 byggde de en ny fabrik som fortfarande finns kvar, även om den moderniserats och byggts till kraftigt vid ett flertal tillfällen. Då var det fortfarande åkermark runt fabriken och bröderna Lindberg hade egna kor som betade utanför. Djuren rymde med jämna mellanrum och arbetet fick avbrytas för att ta reda på dem igen. Men trots den pittoreska inramning var det också nu som bröderna industrialiserade verksamheten och investerade i moderna maskiner för att kunna tillverka stora serier på ett rationellt sätt. En viktig pådrivare i utvecklingen under 1960-talet och början av 1970-talet var den byggboom som miljonprogrammen skapade. Fabriken byggdes ut och moderniserades vid flera tillfällen. Processerna effektiviserades och hela företaget fick en mer professionell profil, samtidigt som det fortsatte att vara familjeägt och familjedrivet precis som i dag.

Expansion och utställningar

1980-1989
I början av 1980-talet var det dags för nästa generationsskifte. Då sålde bröderna till den tredje generationen Lindberg, Anders och Ola Lindberg. Ny delägare blev också Lars Efraimsson som då arbetade som inköpare och försäljare på företaget. Företagets datorisering inleddes och man började arbeta mer aktivt med marknadsföring och erbjuda hela kökslösningar. De två följande decennierna präglades av expansion, trots en tillfällig nedgång under byggkrisen i början av 1990-talet. Expansionen började med att badrum kom in i företaget 1985. Vi ville ha ett komplement till köken i vår utställning i Vedum och blev då återförsäljare för Halmstadsföretaget Joker of Sweden. Satsningen var lyckad och 1987 bestämde vi oss för att köpa Joker och ta hem tillverkningen till Vedum. En annan avgörande händelse inträffade 1989 då vi invigde vår utställningslokal Kvarnen, som är en gammal holländsk väderkvarn som vi renoverat och byggt om. Sedan dess har den fått ytterligare 600 kvadratmeter och kompletterats med utbildningslokal, matsal, relaxrum, bastu och åtta övernattningsrum – och på samma gång blivit en symbol både för företaget och för samhället. Några år senare, 1992, invigde vi nästa utställning, nu i Bromma. Bakgrunden var att en stor del av vår köksförsäljning gick till Stockholm. Vi ville därför ha en utställning med lager där för att komma närmare både byggentreprenörer och privatkunder för att ge dem bättre service. Året därpå gick Anders Lindberg bort efter en tids sjukdom. Ola Lindberg och Lars Efraimsson köpte Anders del i företaget och Lars blev vd. ”Kompletta leveranser i rätt tid – det är vad vi ska ägna oss åt”. Det var ett budskap som Lars Efraimsson upprepade varje dag under sin tid som vd.

Byggkris och export

1990-1999
Byggkrisen i Sverige under 1990-talet skakade många kökstillverkare. Flera av våra kollegor i branschen drabbades av konkurser och uppsägningar. Vi tog oss igenom de här åren utan att göra några neddragningar, mycket tack vare att vi lyckades så bra med vår badrumsförsäljning. Badrumsinredningar hade tidigare bara varit en liten del av vår verksamhet men under de här åren växte den snabbt. Förutom att utveckla vårt sortiment letade vi också nya marknader. I de östra delarna av Tyskland hade byggnationen skjutit fart efter murens fall och vi startade därför ett dotterbolag där. Vi drev det framgångsrikt till 1999 och sålde sedan till vår ansvarige på plats, som fortsatte att driva företaget. Ambitionen att utveckla vår export resulterade även i att vi 1997 inledde ett samarbete med norska Comfort-kedjan och Sentrumbygg i Oslo. Det gjorde att Norge blev vår största exportmarknad, följt av Danmark och Finland. Under 1990-talet växte vår marknad i Skåne och 1999 öppnade vi en utställning i Malmö.

Expansion och finanskris

2000-2009
Inledningen på 2000-talet var framgångsrik för Vedum. Omsättningen växte kraftigt, varumärket förstärktes och vi genomförde en rad åtgärder som gjorde att företaget utvecklades positivt. Det handlade bland annat om tydligare fokus på produktutveckling, investeringar i produktion och nyrekryteringar. Vi fortsatte också att bygga ut och anpassa våra lokaler till våra nya förutsättningar och behov. För att komma närmare marknaden i Västsverige öppnade vi 2004 en utställning i Göteborg. Vi genomförde även ett skifte vad gäller ledning och ägare. Lars Efraimsson lämnade vd-posten vid årsskiftet 2000/2001 och lämnade över till sin son Magnus Efraimsson. 2005 sålde sedan Lars och Ola Lindberg sina andelar i företaget till Lars söner Magnus och Niklas Efraimsson som nu är ensamma ägare av Vedum Kök & Bad. Finanskrisen 2008/2009 var en turbulent period för vår bransch med kraftigt minskad efterfrågan. Vi lyckades anpassa verksamheten efter de snabba växlingarna på marknaden genom att ha fokus på kvalitet, miljö och logistik, och gick på så sätt stärkta ur krisen. Under 2009 Svanenmärkte vi delar av vårt sortiment. Bland annat var vi det första svenska företaget som Svanenmärkte en hel badrumsserie – Basic.

2010-talet
Under 2011 hade vi en rekordökning av vår omsättning på 25 procent. Vi kunde behålla den höga kvaliteten i våra leveranser tack vare vårt kontinuerliga utvecklings- och uppföljningsarbete. Vi fortsatte att ta marknadsandelar och etablerade under 2012 en ny utställning i Uppsala. Under 2010-talet har vi stärkt vår digitala närvaro med bland annat en webbshop och ett visualiseringsverktyg på webben. Vi har även intensifierat vår produktutveckling med fokus på både design och funktion. Våren 2013 lanserade vi vår nya badrumsserie Art, designad av Jesper Ståhl. Strax därpå fick vi veta att serien vunnit det prestigefulla internationella designpriset red dot award. 2015 var det hittills mest händelserika året i företagets historia, med rekordstora investeringar i både marknad och produktion. Invigningen av vår 11.000 kvm stora utbyggnad av produktionen ägde rum i september och samtidigt öppnades en ny utställning i Linköping. I samband med detta utvecklade vi även vår logotype och grafiska profil till att vara bättre anpassad för dagens medialandskap där alltmer kommunikation sker via mobila enheter. Under 2019 firade vi 100 år med familj, vänner, samarbetspartner och leverantörer. Vårt 100:e år var helt fantastiskt, och nu satsar vi på 100 år till!

Framtid

Det uppdämda behovet av bostadsbyggande och renoveringar i Sverige är en stor möjlighet för oss de kommande åren. Vi fortsätter att utveckla Vedum på alla plan – våra produkter och tjänster, vår organisation och produktion, vår personal och vårt marknadsarbete. Målet är att driva vidare företaget med de grundvärderingar som funnits sedan starten, samtidigt som verksamheten fortsätter att förnyas.