Hållbara listan

Här samlar vi exempel på vad vi gör för att vara hållbara. Listan fylls förstås på efterhand.
Och den blir bara längre och längre...

Hållbar produktion och klimatpåverkan

Hjärtat i vår verksamhet är vår tillverkning i Vedum – här har vi funnits i över 100 år. Att producera hållbart är en viktig pusselbit i det hållbara sortimentet och här följer några exempel på vad vi menar med hållbar produktion:

 • Vi skapar produkter med en hållbar yta, dvs optimering av ytbehandlingsprocesser, samarbete med färgleverantörer, samarbete med leverantörer av reningsutrustning, tester med altnativa metoder etc. utan att göra avkall på våra höra kvalitetskrav. 
 • Produktionsrelaterade lim och ytbehandlingskemikalier kontrolleras i Vedums interna kemikaliesystem EcoOnline och mot frivilliga bedömningssystem som till exempel BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen. 
 • Vi renar våra utsläpp av lösningsmedel från vår ytbehandlingsavdelning till cirka 95 procent genom katalytisk förbränning. Det anses vara bästa möjliga teknik.
 • Vi använder bara färger som varken innehåller kadmium eller bly, utan enbart består av pigment som inte är miljöfarliga.
 • Vi arbetar för att eliminera alternativ minimera utsläpp till vatten. Vår verksamhet genererar under normala förhållanden inget processvatten. Städvatten samlas upp i tankar och skickas för destruktion som farligt avfall. Regnvatten från anläggningens hårdgjorda ytor passerar en dagvattendamm, som vi har anlagt på industriområdet.

650x300_vedum_hållberhet10.jpg

 • Av det träspill som uppstår, har vi under många år tillverkat briketter, som årligen genererar cirka 5000 MWh värme. Ungefär hälften av denna värme används för uppvärmning av våra egna lokaler. Överskottet från värmecentralen säljs som fjärrvärme till kommunen, som använder denna värme till att värma upp Vedums skola, äldreboende, idrottshall och bostäder.
 • Vi investerar kontinuerligt i produktionseffektiviseringar, till exempel formatsågar för minimerad spill, sprutautomater med återvinning av färg, energieffektiviserande och bullerreducerande åtgärder. 
 • Den el vi köper till verksamheten är Bra miljöval-märkt, vilket innebär el från förnybara källor.
 • I vår verksamhet är alla truckar eldrivna.
 • Vi är anslutna till El-kretsen som erbjuder alla kunder och hushåll ett insamlings- och återvinningssystem för uttjänt elektronik.
 • All vår belysning för badrum, kök och tvättstuga är 100 procent LED. 

​​650x300_vedum_hållberhet9.jpg

 • Sedan 2020 är stora delar av våra transporter fossilfria. Genom ett samarbete med Sandahls Vårgårda, tidigare Bring Vårgårda, görs Vedums direktleveranser av köksinredning med lastbilar som köra på HVO, RME och närproducerad biogas. 
 • Vårt palloptimeringssystem bidrar till optimal placering av skåp på pall och gör att vi alltid kan packa våra lastbilar maximalt. På det sättet minskar vi antalet transporter.
 • Sedan drygt 10 år tillbaka arbetar vi med att Svanenmärka delar av vårt sortiment av inredning för kök, badrum, tvättstuga och förvaring och vårt mål är att fortsätta Svanenmärka flera delar av sortimentet. Idag är alla Vedums köksstommar, flertalet laminatbänkskivor och flera luckor är Svanenmärkta.
 • Delar av vårt sortiment är BASTA-registrerat. BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö.
 • Vårt sortiment baseras på förnybar träråvara, som allt oftare är FCS-certifierad och vi kontrollerar och spårar träråvarans ursprung.
 • Vi utför livscykelanalyser av våra produkter.
 • Vi är anslutna till FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) så att vårt emballage tas om hand och återvinns.

Här kan du läsa mer om vårt arbete för hållbart sortiment, hållbara medarbetare och hållbart företagande. 

 

samlade_kvalitetslogotyper_webb.jpg