Vilken garanti lämnar Vedum?

Du har alltid 15 års funktionsgaranti på skåpsstommar, lådor och gångjärn*. Felaktiga delar ersätts med samma eller likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella monteringskostnader ersätts inte. Garantin gäller inte om monterings- och skötselanvisningar inte följts. I övrigt gäller Konsumentverkets rekommendationer.

*Vår funktionsgaranti för kök infördes 2007.

Filer