Våra kulörer

När du köper förvaring från Vedum kan du, med några få undantag, välja kulör från hela NCS-skalan. Vi delar upp våra kulörer i standard, bas och accent. Standard kan du alltid välja kostnadsfritt. Bas och accent har olika kulörtillägg. Övriga NCS-kulörer har utöver kulörtillägg en startkostnad. Välj någon av de kulörer du ser här eller din egen personliga favorit. Oavsett vilket har luckorna en vacker, beständig och lättskött yta. Självklart använder vi miljövänliga färger utan kadmium och bly. Rengör luckorna med en fuktig trasa med ett milt rengöringsmedel. Eftertorka med enbart en vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. Torka till sist med en torr trasa.

Ska du måla annat material i samma NSC-kulör som din inredning från oss, tänk på att nyansen kan variera vid val av färgleverantör och underlag. Ta gärna med ett färgprov eller lucka till din färghandlare så de kan färgmatcha enligt vår kulör.

Kulörer_kök.png