Överskåp

En lucka och två flyttbara glashyllor. Bredd 300 och 500 mm. Levereras monterat.